Obsługujemy nieruchomości od niewielkich lokali do hal produkcyjnych o dużych powierzchniach. Pomiary wykonujemy na terenie całego kraju. Usługa wykonywana jest sprawnie i możliwie bezinwazyjnie w funkcjonowanie obiektu. Nasze przyrządy pomiarowe są regularnie wzorcowane przez odpowiednie laboratorium posiadające akredytację. Osoby przeprowadzające pomiary są do tych czynności uprawnione.